Phương thức thanh toán

2020-08-03 11:55:06

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:

Quý khách có thể thanh toán chuyển khoản từ tài khoản công ty / cá nhân của mình đến ngân hàng SmartVision thụ hưởng sau đây:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

  Chủ tài khoản  Công ty TNHH Giải Pháp Nhận Dạng Thông Minh
  Số tài khoản   2111 000 7939 689
  Nội dung   Thanh toán: <Số hóa đơn hoặc số hợp đồng>

 

SMART INDENTIFICATION SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Website: https://temnhanrfid.vn/

Nhận xét bài viết

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG THÔNG MINH GPĐKKD số 0108162937 do Sở KHĐT TP.Hà Nội cấp ngày 8/2/2018 Hotline: 086.998.2279 - Tel: 024 3350 2291 Skype: sales@temnhanrfid.vn Email: sales@temnhanrfid.vn